խորհրդակից

խորհրդակից

Dasnabedian 1995: 441

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 19,31
confident

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԽՈՐՀՐԴԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0978 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 12c ա.գ. σύμβουλος, συμβολευτής consiliarius κοινωνός particeps եւ συνέδριον consessus կամ բայիւ συμβουλεύω consulo. Խորհրդական. ատենակալ. եւ Խորհրդատու.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՀԵՄ — (եցի.) NBH 1 0030 Chronological Sequence: Early classical, 10c ն. ԱՀԵՄ գրի եւ ՅԱՀԵԼ. Տ. ԱՀԱՑՈՒՑԱՆԵԼ. φοβέω terreo *Խորհրդակից եղէ, ահեցի, սաստեցի. Ոսկ. ՟բ. կոր.: *Ոչ ահեսցէ զիս առ դարեհիւ կռիւն: Զքեզ ահեալ ոչ պակուցանեն. Պտմ. աղեքս.: *Հարուածեալք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՂԽՈՀԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 428 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c ա. συμβουλευτικός deliberativus, suasorius, vel dissuasorius Միախոհ. համախոհական, որպէս տրամախոհական ընդ անձին, եւ ընդ այլս. *Բազմախոհական նախուստն օրինագրին հետեւելով. Պղատ. օրին.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԻՒԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0628 Chronological Sequence: 13c ա. συνδαίμων condaemon Կցորդ եւ խորհրդակից դիւաց. *Գէ՛թ դիւակցացն քոց նմանեա՛, որ սարսեցին ի զօրութենէն. Պրոկղ. ընդդէմ նեստորի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴՐԴՈՒՄՆ — (դրդման.) NBH 1 0643 Chronological Sequence: 6c, 12c գ. ԴՐԴՈՒՄՆ ԴՐԴՈՒՈՒՄՆ. σάλος motus եւն. Շարժումն. գրգիռ. յոյզք. շարժլումն. խախտումն. *Ի դրդումն ամենայն չարեաց է խորհրդակից: Զդրդումն մեր յամենայն ամբոխմանց հաստատէ. Լմբ. սղ. եւ Լմբ. իմ.: *Խրատք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴՐԴՈՒՈՒՄՆ — ( ) NBH 1 0643 Chronological Sequence: 6c, 12c գ. ԴՐԴՈՒՄՆ ԴՐԴՈՒՈՒՄՆ. σάλος motus եւն. Շարժումն. գրգիռ. յոյզք. շարժլումն. խախտումն. *Ի դրդումն ամենայն չարեաց է խորհրդակից: Զդրդումն մեր յամենայն ամբոխմանց հաստատէ. Լմբ. սղ. եւ Լմբ. իմ.: *Խրատք, յորս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԸՆԹԵՐԱԿԱՅ — (ի, ից.) NBH 1 0777 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c ա. ԸՆԹԵՐԱԿԱՅ ԸՆԹԵՐԱԿԱՑ. παρών, προσών, ον, ἑγγύτατος, ον qui, quod adest; proximus, praesens Որ կայ առընթեր. մերձակայ. առաջիկայ. ներկայ. մօտաւոր տեղեաւ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԸՆԹԵՐԱԿԱՑ — (ի, աց.) NBH 1 0777 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c ա. ԸՆԹԵՐԱԿԱՅ ԸՆԹԵՐԱԿԱՑ. παρών, προσών, ον, ἑγγύτατος, ον qui, quod adest; proximus, praesens Որ կայ առընթեր. մերձակայ. առաջիկայ. ներկայ. մօտաւոր տեղեաւ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԹԱՔՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0803 Chronological Sequence: 8c, 10c, 12c գ. κρυφιότης, τὸ κρύφιον arcanum, secretum Թաքունն գոլ. ծածկութիւն. գաղտնութիւն. գաղտնիք. խորհուրդ. *Գերագոյնն զարդ որպէս թաքնութեան նախակարգաբար հպեալ՝ թաքնութեամբ վարկանելի է քահանայապետել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԹԵԼԱԴԻՐ — ( ) NBH 1 0805 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c ա. (գուցէ Հիւսիչ թելոց բանից. կամ տեղեկացուցիչ, իբր տեղադիր. կամ լծ. յն. թէլիդի՛ր, θελητήρ մեղմիչ. ամոքիչ). Յուշարար. խրատտու. ազդ արարող. հրապուրիչ. յորդորիչ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԹՈՎԵՄ — (եցի.) NBH 1 0819 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 13c ն. ἑπᾴδω, ψιθυρίζω incanto, mossito, susurro Դիւթել զօձս, կամ թոթովելով եւ մրմնջելով կարդալ զօձն եւ այլն. կախարդել. կախարդանօք մեղմել, կապել, շշնջել. եւ Գրգռել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.